Monday 02 Aug Mon 02 Aug
Tuesday 03 Aug Tue 03 Aug
Wednesday 04 Aug Wed 04 Aug
Thursday 05 Aug Thu 05 Aug
Friday 06 Aug Fri 06 Aug
Saturday 07 Aug Sat 07 Aug
Sunday 08 Aug Sun 08 Aug
Open Gym 07:00 - 08:30  
Body Balance 09:00 - 10:00 Eva van Dijk 
 
 
 
Open Gym 11:00 - 13:00  
 
 
Open Gym 16:30 - 18:30  
PIT 19:00 - 20:00 Zoltan Vilagi 
Vinyasa Yoga 20:15 - 21:15 Daria Ratsiborinskaya 
Open Gym 07:00 - 08:30  
Vinyasa Yoga 09:00 - 10:00 Suzanne de Man 
 
 
 
Open Gym 11:00 - 13:00  
 
 
Open Gym 16:30 - 18:30  
Bootcamp Wantijpark 19:00 - 20:00 Zoltan Vilagi 
 
Open Gym 07:00 - 08:30  
Body Balance 09:00 - 10:00 Eva van Dijk 
 
FIT 10:15 - 11:15 Gerben Jansen 
 
Open Gym 11:00 - 13:00  
 
 
Open Gym 16:30 - 18:30  
HIT 19:00 - 20:00 Zoltan Vilagi 
 
Open Gym 07:00 - 08:30  
 
 
Vinyasa Yoga 10:15 - 11:15 Suzanne de Bruin 
Women Only 10:15 - 11:15  
Open Gym 11:00 - 13:00  
 
 
Open Gym 16:30 - 18:30  
Bootcamp Wantijpark 19:00 - 20:00 Zoltan Vilagi 
PIT 20:15 - 21:15 Zoltan Vilagi 
Open Gym 07:00 - 08:30  
 
 
Hatha Yoga 10:15 - 11:15 Daria Ratsiborinskaya 
 
Open Gym 11:00 - 13:00  
 
 
 
 
 
 
Open Gym 09:00 - 10:30  
PIT 09:00 - 10:00  
 
 
 
Women Only 11:15 - 12:15  
Zumba 11:30 - 12:30  
 
 
 
 
HIT 09:00 - 10:00  
Open Gym 09:00 - 10:30  
Body Balance 10:15 - 11:15